Month: June 2019

Teknologins och digitaliseringens roll för hållbarhet

0 Comment

Till att börja med en definition av hållbarhet. I Bruntlandrapporten från 1987 beskrevs hållbarhet på följande sätt: “Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. En tidlös beskrivning som gäller än i dag och som bör vara ett riktmärke vid utveckling av all teknologi och IT-utveckling inom alla…

Företag som har utmärkt sig för sitt hållbarhetsarbete

0 Comment

Hållbarhetsarbete har under de senaste åren seglat upp som en av de allra viktigaste frågorna inom företagsvärlden. Allt fler företagsledare oroar sig över detta och utforskar hela tiden nya sätt som kan få verksamheten att bli mer hållbar. Detta gäller både internationellt och här i Sverige. Experter inom området förutspår också att dessa frågor enbart…

Hållbarhetssatsningar såväl inom som utanför företagets väggar

0 Comment

Social hållbarhet är egentligen ett mått på hur väl ett samhälle fungerar. Folkhälsomyndigheten definierar ett socialt hållbart samhälle som ett som är jämställt och jämlikt, där alla medborgare har möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen, samt är friska och mår bra. I ett socialt hållbart samhälle respekteras människors lika värde och orättvisor förekommer inte. På…

Varför det lönar sig att satsa på social hållbarhet

0 Comment

Social hållbarhet är ett av de senaste modeorden som du som företagare, marknadsförare, inköpare eller säljare måste förhålla dig till. Det är ingen hemlighet att vår planet står inför ett antal utmaningar framöver. Det samma gäller i nästan ännu större grad för människan. Om vi ska överleva som art (planeten klarar sig oftast även om…

Social hållbarhet inom nöjesvärlden

0 Comment

Social hållbarhet inom nöjesvärlden Social hållbarhet, vad är egentligen det? Jo, det komplexa begreppet handlar i grund och botten om vår gemensamma framtid. Den sociala hållbarheten innebär en utveckling i vårt sociala samhälle som tillfredsställer dagens behov utan att egentligen äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det går lite hand i hand med…

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.