Bygg ett hållbart varumärke

0

Det startas hela tiden nya företag runt om i världen, där både syfte och inriktning varierar. Det primära fokuset är, naturligt nog, bolagets kärnverksamhet och hur denna ska fungera på marknaden mot de konkurrenter som finns. Trots att det naturligtvis är viktigt att ha den grundläggande strategin klar, måste det tas hänsyn till andra faktorer som är angelägna för alla människor på vår planet. Kort och gott handlar det här om vikten av hållbarhet; att skapa ett hållbart varumärke som visar att företaget i fråga tar sitt ansvar för mänskligheten och miljön. I den här artikeln ska vi titta på vad ett hållbart varumärke innebär och vilka kriterier som bör uppfyllas i sammanhanget.

  • Ansvarstagande företag
  • Hållbarhet för mänskligheten och miljön

Viktigt att hitta syftet

Det är alltför lätt som företagare att det dagliga arbetet bara utförs på rutin, utan att reflektera över varken syfte eller utförande. För att kunna åstadkomma ett hållbart varumärke krävs det till att börja med att företagets syfte identifieras. Att få fram den bransch där företaget är verksamt är säkerligen inga problem, men baserat på det: vilka intressenter finns? Vad är viktigt för dessa intressenter? Det är genom att hitta svaren på de frågorna som ni kan avgöra vilka frågor som är relevanta och, därmed, vilka frågeställningar ni ska arbeta med. Det är på det här sättet som alla de stora bolagen lyckats bygga sina hållbara varumärken, så var noga med att börja i den änden.

När syftet med företaget gjorts tydligt och alla medarbetare är med på tåget, är det dags att utföra en nulägesanalys. Det finns flera olika sätt att göra detta på, men en bra idé är att genom brainstorming hitta de olika faktorer som kan påverka er position som hållbart företag. De här faktorerna kan handla om storleken på ert företag, den bransch ni verkar inom, med mera. Gör ett försök att avgöra hur ert varumärke uppfattas idag jämfört med det arbete som faktiskt utförs och de ambitioner som finns. Är gapet stort eller är ni nästan vid målet? Genom att veta det här kan ni mycket enklare utveckla en strategi för kommunikation mot marknaden och kunden.

Strategi på lång sikt

Utan en hållbar strategi är det kämpigt att nå målen, oavsett vad det gäller. Hållbarhetsarbetet är förstås inget undantag, snarare tvärtom: här gäller det verkligen att arbeta långsiktigt eftersom det är svårt att få till några stora förändringar över en natt. Var därför noga med att arbeta fram en tydlig strategi som används under en lång tid framöver. Hur lång tid kan det då handla om? En vettig tidslinje kan handla om mellan 5 till 10 år. Väl investerad tid är att i lugn och ro sätta er ned och fastställa målen på en tidsaxel, som ni sedan arbetar mot. Involvera så många anställda som möjligt i den här planen, eftersom den då har som störst chans att lyckas.

För att säkerställa att er hållbarhetsstrategi följs, är det bra att kontinuerligt följa upp det arbete som utförs. Allt är förstås inte en dans på rosor, så var noga med att identifiera både de bra och de mindre lyckade aspekterna med arbetet. Trots allt är det här ett projekt som innebär mycket lärande, något som är oerhört utvecklande för vilken verksamhet som helst. Uppföljningen gör att ni hela tiden kan minimera risker i ert hållbarhetsarbete, men samtidigt kunna dra lärdom av framgångar – något som absolut kan komma till nytta senare. Se samtidigt till att hålla en hög nivå av transparens mot kunden, så att det hållbarhetsarbete ni bedriver blir lätt att mäta och verifiera.

Arbeta på ert eget sätt

Trots alla tänkbara riktlinjer och standarder som finns, är det förstås viktigt att ert företag försöker hitta er egen stil – även vad gäller er hållbarhetsstrategi. Dock finns det en viss standard som måste följas, åtminstone om företaget räknas som ett stort bolag. Hållbarhetsredovisning är nämligen ett måste för stora företag sedan 2017. Emellertid finns det ingen anledning att krångla till det hela; ge rapporten er egen touch och var inte rädd för att sticka fram näsan. Var med andra ord noga med att behålla er profil. Det viktigaste är att er plan för hållbart arbete är tydlig och visar på ett lättförståeligt vis hur ni ska ta er an den hållbara företagsutvecklingen, både på kort och lång sikt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.