Företag som har utmärkt sig för sitt hållbarhetsarbete

0

Hållbarhetsarbete har under de senaste åren seglat upp som en av de allra viktigaste frågorna inom företagsvärlden. Allt fler företagsledare oroar sig över detta och utforskar hela tiden nya sätt som kan få verksamheten att bli mer hållbar. Detta gäller både internationellt och här i Sverige. Experter inom området förutspår också att dessa frågor enbart kommer att få ökad betydelse i framtiden. För företag gäller det därför att hålla sig uppdaterade och följa med i utvecklingen för att på så sätt kunna utveckla det egna hållbarhetsarbetet. Satsningar inom hållbarhet har visat sig ha positiv inverkan på både verksamhet och lönsamhet, speciellt då många kunder endast väljer att arbeta med företag som tar ansvar och har en långsiktig plan för hållbarhet.

  • Hållbarhetsarbete blir bara viktigare och något som allt fler företag lägger stor vikt vid, både i Sverige och internationellt.
  • Alla kan bidra till en mer hållbar företagsvärld, det spelar ingen roll hur stort eller litet företaget är.
  • Genom att studera framgångsrika företag inom detta område kan du få värdefulla tips om hur ditt eget företag kan utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbete i den svenska företagsvärlden

Svenska och nordiska företag ligger ofta högt upp på listor över företag med en väl utvecklad hållbarhetsstrategi. På Corporal Knights årliga lista över de 100 företag med det bästa hållbarhetsarbetet i världen kommer Ericsson på nittonde plats tätt följt av Electrolux. Allra bäst är danska Chr. Hansen Holding A/S som knep första platsen. Det finns dock flera företag i Sverige som sticker ut lite extra. Under flera år har till exempel byggföretaget NCC visat vilken stor roll hållbarhetstänket spelar i deras totala verksamhet. De vill visa hur byggindustrin och hållbarhet i allmänhet är länkade och strävar efter att tillsammans med andra instanser förbättra den sammanlagda hållbarheten i vårt samhälle. Ett samhälle som fungerar för oss alla.

Ett annat fantastiskt svenskt företag som nyligen etablerat sig på marknaden är Solvatten AB. Deras verksamhet koncentrerar sig runt en produkt som renar vatten med hjälp av solenergi. Att ha rent vatten minskar drastiskt risken för sjukdomar och död i områden där tillgången till rent vatten är begränsad. Solvatten har potential att förändra livssituationen för miljontals människor och på grund av detta stöttas projektet av viktiga institutioner, bland annat Världsbanken. Initiativ som dessa för verkligen utvecklingen framåt och visar att även små företag kan göra stor skillnad. I och med detta blir det ännu viktigare att de stora företagen verkligen tar sitt ansvar och arbetar fram verkliga och uppnåeliga hållbarhetsmål. Företag som har gjort detta är bland annat Nordea och AAK AB för att nämna några.

Utländska förebilder

Företag världen över arbetar kontinuerligt för att utveckla och etablera långsiktiga planer för hållbara verksamheter. Hur dessa planer ser ut beror naturligtvis på vilken typ av verksamhet som företaget ägnar sig åt och de speciella utmaningar som förekommer i den egna branschen. Det gäller dock att vi alla samarbetar för att uppnå bästa möjliga resultat, vilket vi gör bäst genom att studera andra företag och dra lärdom från deras erfarenheter. Det finns många företag som utgör bra exempel och som leder utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Bra exempel som verkligen förtjänar att uppmärksammas är bland annat GlaxoSmithKlein, Cisco, LG Electronics, Bombardier Inc, Siemens, Kone, Bank of America Schneider, Nokia, Tesla och många andra stora och inflytelserika företag.

Trots att det är positivt att många företag börjar uppmärksamma hållbarhetsfrågorna och jobbar aktivt för att lösa dem finns det mycket mer att göra. Alla kan dra sitt strå till stacken och några gör det bättre än andra. Väldigt imponerande är det till exempel att Neste, som från början var ett oljebolag, idag ligger på tredje plats på listan över de mest hållbara företagsverksamheterna i världen. Den tidigare verksamheten var helt fokuserad på att utvinna och raffinera fossila bränslen, men företaget har gjort en helomvändning och idag går 50 % av bolagets investeringar till utvecklingen av förnybara energikällor. Det är precis den här typen av långsiktiga förändringar som kommer ge resultat i slutändan- både för företaget och för vår värld.

Organisationer som verkar för hållbarhet

Det är naturligtvis inte bara företag som ägnar sig åt att skapa större hållbarhet. Det finns även många organisationer och föreningar – vinstdrivande eller inte – som kämpar för ekonomisk och social hållbarhet på olika sätt. De flesta kommunicerar sitt budskap via bloggar och portaler på nätet, men det finns även de som utför praktiska handlingar. Några av dessa är till exempel Hagainitiativet, ett nätverk som genom information vill inspirera företag att ta ett mer ansvar för verksamhetens klimatpåverkan. Miljöfordon Sverige arbetar med utvecklingen av miljöfordon, ett område där många företag skulle behöva förbättra och förändra sin situation. Fores driver sidan Klimatförhandling.se, där företag enkelt kan följa utvecklingen från de klimatmöten som sker runt om i världen. Det finns otroligt värdefull information tillgänglig där ute.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.