Framsida: Social hållbarhet inom företagsvärlden

0

Om du arbetar på, eller äger ett företag inom den privata sektorn – vilket gäller för en majoritet av Sveriges befolkning – har du säkert stött på ordet social hållbarhet. Det är en idé som har funnits i olika former under lång tid, men dess nuvarande betydelse har vuxit under de senaste åren. Numer är det inte bara vissa företagsledare eller nischade företag som sysslar med social hållbarhet. Tvärtom har det blivit ett ledord för såväl nya startups som enorma industrigiganter. Men vad betyder egentligen social hållbarhet? Detta och mycket mer kommer du hitta information om här. Det finns några aspekter som håller ihop begreppet, och avgör hur vi använder det idag.

  • Dagens samhälle möter många utmaningar
  • Företag börjar inse sitt sociala ansvar
  • Social hållbarhet allt viktigare fråga för unga

Vad är social hållbarhet?

Hållbarhet är ett begrepp som de flesta företag intuitivt förhåller sig till och arbetar för. Social hållbarhet är en avgränsad del av den bredare benämningen, och fokuserar då alltså speciellt på de sociala aspekterna. Som alla företagsledare vet, är det människorna som gör ett företag. Även om det ofta kan verka som att företag är stora monolitiska block, där de högst upp i styrelsen är viktigast, är det i grunden de anställda som ser till att hela verksamheten går runt. Den sociala hållbarhetens syfte är därför att se till att dessa resurser mår bra och har ett bra socialt liv. Det kan därmed innefatta alltifrån folkhälsa till integration och bostadssituationen i Sverige. Med andra ord ett stort begrepp som rymmer mycket! Här på vår sajt kommer du hitta fler artiklar som pratar om social hållbarhet inom företagsvärlden idag.

Du kanske undrar vad företagens ansvar är i detta. Är det inte företagens uppgift att gå med vinst, till vilket pris som helst? Det är precis det som social hållbarhet tillbakavisar. Den sociala hållbarheten inrymmer givetvis att de anställda ska må bra och ha bra arbetsförhållanden. Samtidigt går den sociala hållbarheten så mycket längre. Eftersom företag är enorma arbetsgivare i det svenska samhället påverkar deras sociala hållbarhet samhället i stort. Om det inte finns någon hänsyn till människor – oavsett om de är anställda, kunder eller bara vistas i samma område – saknas det social hållbarhet och konsekvenserna av det är grava. När den sociala hållbarheten saknas innebär det en fara för hela det samhälle vi lever i.

Social hållbarhet och lönsamhet

Social hållbarhet kan låta som en självklarhet, men när det formuleras rent konkret drar många företag öronen åt sig. En fråga inom social hållbarhet rör exempelvis mångfald och diversitet. De flesta är överens om att det är positivt att ha en mångfald bland de anställda, av olika bakgrunder och talanger, för att ge ett företag så stor bredd som möjligt. Samtidigt är många företag rädda för att satsa på människor som kanske inte har gått den klassiska karriärvägen, eller som på andra sätt kommer från en ovanlig bakgrund. Studier har dock visat att det är företag som bäst klarar av att samla många olika bakgrunder, som också kan skryta med högst lönsamhet. Social hållbarhet och lönsamhet behöver alltså inte alls stå i motsats till varandra som många tror.

Tvärtom kan social hållbarhet vara direkt avgörande för ett företags överlevnad. Ta bara en sådan sak som den nya generationens löntagare på arbetsmarknaden. Medan tidigare generationer kanske mest brydde sig om arbetssäkerhet eller ekonomiska fördelar, har det idag blivit allt viktigare för dagens generation att arbetsgivaren tar sitt samhällsansvar och bidrar till den sociala hållbarheten. Det kan handla om alltifrån en positiv personalpolitik till att anställa en mångfald av olika människor, eller att delta i olika breda politiska initiativ. Även om alla inte tycker lika finns det en ökad medvetenhet om frågor som rör social hållbarhet. Det betyder att företag som negligerar denna aspekt av sin verksamhet, kommer att få allt svårare att anställa kvalificerad arbetskraft.

Hur ser framtiden ut?

Social hållbarhet inom företagsvärlden visar inga tecken på att minska i betydelse. Tvärtom pekar det mesta på att det kommer att bli en ännu viktigare fråga i framtiden. I takt med att ungas sociala medvetenhet vaknar kommer företag att behöva anpassa sig – och redan nu går många i bräschen för att skapa ett hållbarare samhälle. Förmodligen kommer framtidens företag att väva samman hållbarhet på tre områden; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Alltför länge har det funnits en föreställning om att ekonomisk lönsamhet ska gå före både ekologisk och social hållbarhet. I framtiden lär vi snarare se ett symbiotiskt förhållande mellan dessa tre bitar, som – om utvecklingen fortsätter i samma takt – förhoppningsvis kan ge ett bättre samhälle för alla. Vårt syfte med sajten är du ska lära dig mer om just detta. Välkommen!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.