Social hållbarhet i Sverige vs resten av världen

0

Att mäta social hållbarhet kan låta som om det skulle vara något vanskligt. Men det går faktiskt, och det finns ett antal olika index som mäter det. Glädjande nog för oss så brukar Sverige toppa de rankingarna som det mest socialt hållbara landet i världen, där de enda länder som kan tävla med oss är Danmark och Schweiz. Generellt, och föga förvånande, så är det västerländska demokratier med fungerande marknadsekonomi som ligger i topp på listan. Att vara en diktator är helt enkelt inte ett bra sätt att skapa social hållbarhet på i ett land. Med det sagt är det inte lätt att mäta. Social hållbarhet är ett begrepp som innehåller flera delar där alla inte är fullt ut definierade.

  • Social hållbarhet handlar bland annat om:
  • välbefinnande
  • rättigheter
  • individens behov

Vilka parametrar använder man för att mäta social hållbarhet?

Ett index för social hållbarhet (social sustainability på engelska) innehåller flera delar som mäts och ofta presenteras i ett spindeldiagram. Ju längre fram ett land ligger i sitt arbete med social hållbarhet inom ett specifikt område, desto längre ut från mitten placeras det i diagrammet. I den perfekta världen har alltså mätningen formen av en cirkel. Det som mäts handlar bland annat om jämställdhet mellan könen och ekonomisk jämställdhet inom ett land. Små inkomstklyftor och lika möjligheter premieras. Man tittar också på om befolkningen har tillräckligt mycket mat för att äta sig mätta. Det kanske låter givet för oss, men så är det inte i alla delar av världen utan svält fortsätter vara ett problem.

Andra saker man tittar på är hur landet styrs och hur demokratin fungerar. Har man stabila regeringar och låg korruption? Ytterligare en faktor är befolkningsutvecklingen där det rent krasst är så att en hög tillväxt i befolkningen minskar den sociala hållbarheten. Andra nationella ekonomiska faktorer som det tas hänsyn till är både landets BNP, statsskuld och hur stort det individuella genomsnittliga sparandet är, och hur hög arbetslöshet man har. Avslutningsvis är olika typer av ekologiska frågor viktiga. Hur mycket energi förbrukar landet och hur stor andel av den energin är förnybar? Hur stor andel av de odlade grödorna är ekologiska? Hur är vattenkvaliteten i landet och hur pass mycket växthusgaser släps ut per capita?

Hur utvecklas den sociala hållbarheten i världen och vilka länder är sämst?

Den sociala hållbarheten i världen rör sig långsamt. En oroande trend på senare år är att den går tillbaka på flera håll snarare än att utvecklas, vilket har varit den långsiktiga trenden ganska länge. Flera länder har utvecklats mot hårdare diktaturstyre, där Saudiarabien utmärker sig. Under den nya kronprinsen har flera år av liberaliseringar brutits och makten har centraliserats, samtidigt som man har avrättat flera människorättskämpar i Saudi. Ytterligare ett land som inte har en positiv trend är Kina, delvis som följd av den snabba ekonomiska utvecklingen landet har. Även om landet som helhet har blivit rikare så är intäkterna tämligen centraliserade, och välståndsutvecklingen har också lett till ett ökat energibehov som främst fyllts med kolkraft.

Venezuela och Syrien är ytterligare länder som tappat kraftigt. Venezuela på grund av politiskt vanstyre. Och Syrien på grund av en kombination av politiskt vanstyre och inbördeskrig. De fem länder som har sämst social hållbarhet är, med det sämsta nämnt först, Pakistan, Nigeria, Venezuela, Ukraina och Kina. Det land som har den mest positiva trenden är, kanske något förvånande, Indonesien. Det som gjort att de klättrat är framförallt att de haft ett långsiktigt strategiskt mål om att elektrifiera landet, och att göra det med hjälp av mestadels förnyelsebara källor. Det har lett till kraftigt förbättrade levnadsvillkor för väldigt många. Man jobbar också för att få bort palmoljeproduktionen vilket ger avtryck. Det är en bransch som skapar stora miljömässiga problem.

Kan jag göra något för att förbättra den sociala hållbarheten?

Det du kan göra för att förbättra den sociala hållbarheten är dels att försöka leva ditt eget liv hållbart. Överkonsumera inte. Köp grön el och minska ditt beroende av fossila bränslen. Se till att dela lika på föräldraledighet, rösta i allmänna val och se till att dina barn sköter sin skolgång. Du kan också påverka på en global skala genom det sätt du konsumerar på. Se till att det du handlar är ekologiskt producerat. Se till att den butik du handlar från behandlar sina arbetare bra, betalar rimliga löner och inte utnyttjar barnarbetare. I slutänden handlar social hållbarhet framförallt om medmänsklighet och ansvarstagande. Genom att fler människor börjar reflektera över frågorna så kan förhoppningsvis trenden vändas igen.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.