Steg till att bli ett mer socialt hållbart företag

0

Social hållbarhet är något som är lika viktigt som all annan hållbarhet. Det är inte heller så svårt att implementera social hållbarhet inom ditt företag. Troligen gör du det redan på något sätt, utan att du ens vet om det. Social hållbarhet handlar om inkludering och att alla har ett lika värde, något som används mer och mer inom företag. Det kan handla om allt från könskvotering som en väg till jämställdhet, men även så mycket mer. I den här artikeln kan du läsa mer om några steg du kan ta för att göra ditt företag mer socialt hållbart, det kommer att göra gott för ditt företag. Vi kommer bland annat skriva om:

  • Arbetsmiljö
  • Jämställdhet
  • Tillgänglighet
  • Mångfald

Varför är social hållbarhet viktigt för ditt företag och vilka metoder kan du använda?

Den generation som är störst på arbetsmarknaden nu väljer ofta att arbeta för företag som har goda värdering och tar ett samhällsansvar. Därför är det viktigt att tänka på vad ditt företag står för och vad du erbjuder. Det handlar inte heller enbart om att anställa folk av olika kön och med olika individuella egenskaper, utan du måste även arbeta med mångfald och jämställdhet för att det ska påverka ditt företags lönsamhet. Det är även bra att lyfta fram det ni arbetar med för jobbsökande och allmänheten så att de vet att ni satsar på att skapa ett socialt hållbart företag. Alla företag samarbetar med människor på ett eller annat sätt och det sociala är mycket viktigt.

Ett första steg kan vara att ta en titt på arbetsmiljön för dina anställda. Hur ser deras arbetsmiljö ut, har du koll på det? Om en arbetsmiljö inte är tillfredsställande kan det leda till sjukskrivningar, att personal stannar hemma utan anledning och det är negativt för företagets ekonomi. Men om din personalstyrka präglas av mångfald och jämställdhet där alla behandlas lika kommer din personal må så mycket bättre. Innan du kan börja med socialt hållbart företagande måste du analysera och se över vad som redan görs i ditt företag idag. På så sätt kan du förbättra det som redan görs och sedan lägga till det som behövs på ett bra sätt. Många av målen är inte mätbara, men ändå märkbara.

Förändringar för socialt hållbart företagande

När du analyserar måste du se var ditt företag påverkar människor, för att sedan kunna göra både interna och externa förändringar. Ta först en koll på din egna personal inom företaget och se till så att de mår bra och får det de behöver utifrån ett hälsoperspektiv bland annat. Du kan också ta ditt sociala ansvar genom att se till att produkterna du använder i ditt arbete kommer från industrier med bra arbetsförhållande oavsett vart i världen de finns. Personal som mår bra arbetar oftast mer produktivt och det i sin tur är lönsamt för ditt företag. Huvudpunkten är att du ska driva ditt företag som en “god samhällsmedborgare”. Ingen ska fara illa av det ditt företag sysslar med.

Personal som upplever sig rättvist behandlade mår mycket bättre än de som inte gör det. Du kan också ta ett socialt ansvar i det lokala samhället för att ge tillbaka till de som behöver det. Oftast finns det organisationer som du kan stötta. Berätta om ert arbete för social hållbarhet i kontakt med intressenter, men även med jobbsökare. Många anlitar hellre ett företag som fokuserar på hållbarhet, och många fler vill arbeta på ett företag som har stort fokus på sin personal. Få din personal att känna sig uppskattad genom att erbjuda dem en säker arbetsplats, trygga arbetsmiljöer och en trevlig atmosfär för dina anställda. Gör arbetsplatsen till en plats där de trivs och det kommer ge mycket tillbaka till ditt företag.

Sammanfattning

Att fokusera på att göra ditt företag socialt hållbart ger er väldigt mycket tillbaka. Du kan fokusera både internt och externt för bästa resultat. Använd dig av produkter från industrier som tar sitt sociala ansvar och skapa en bra arbetsmiljö för din egna personal. Fokusera på säkerhet, jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Få ditt företag att bli en god samhällsmedborgare och gör gott med ditt företag. Var tydlig för intressenterna att du arbetar för att göra ditt företag socialt hållbart, det kommer göra dem mer intresserade av att anlita dig. Var också tydlig med ert arbetssätt till de som söker arbete hos er, det är mer troligt att de kommer vilja ha jobbet då. Lycka till!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.