Varför det lönar sig att satsa på social hållbarhet

0

Social hållbarhet är ett av de senaste modeorden som du som företagare, marknadsförare, inköpare eller säljare måste förhålla dig till. Det är ingen hemlighet att vår planet står inför ett antal utmaningar framöver. Det samma gäller i nästan ännu större grad för människan. Om vi ska överleva som art (planeten klarar sig oftast även om det kan ta ett par miljoner år för den att återhämta sig) så behöver vi börja jobba brett med hållbarhets- och rättvisefrågor. Vi kan helt enkelt inte fortsätta med den rovdrift på naturen vi ägnat ett par hundra år åt. Inte heller kan vi acceptera att stora delar av världen både lever i fattigdom och bär den börda vår miljöförstöring för med sig.

  • Hållbarhet brukar delas in i tre dimensioner:
  • Ekologisk
  • Ekonomisk
  • Social

Social hållbarhet – en naturlig del av din affär

Idag är det nästintill en hygienfråga att som företag ta hänsyn till den sociala hållbarheten i alla delar av verksamheten. Det du måste ha klart för dig är att social hållbarhet inte är en säljpunkt du kan använda i ditt marknadsföringsmaterial, utan det är snarare ett sätt att vara. Det är ett sätt att förhålla sig till världen där du som företag bestämmer sig för att Nej, vi ska inte vara med och förstöra världen – vi ska bygga upp den. Social hållbarhet brukar definieras enligt följande: “att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.” Det handlar om att undvika utnyttjande och om att aktivt verka för att motverka orättvisor.

En av de mest grundläggande frågorna om social hållbarhet som de flesta företag redan jobbar med handlar om kön. Vi vet att kvinnor ofta har svårförklarade löneskillnader jämfört med män. Gör en lönekartläggning för att se över lönerna på hela företaget och om de är rimliga. Se till att ha en stenhård jämställdhetsplan och nolltolerans mot diskriminering. Om du bygger rättvisa strukturer kan vi lova att det kommer märkas i dina möjligheter att rekrytera nyckelkompetens av bägge könen. Se också till att inköpsavdelningen arbetar aktivt med frågan när inköp görs utomlands. Leverantören måste kunna garantera att inget barnarbete förekommer, eller att den lokala arbetsplatsen arbetar under någon form av slavliknande förhållanden (detta är dessvärre vanligare än vad man tror).

Kostnader och alternativkostnader

Att jobba med social hållbarhet innebär i ärlighetens namn ingen större kostnad. Det rör sig i grunden om ett par projekt och kartläggningar som behöver drivas internt. Om du gör inköp utomlands så kan dina inköp bli dyrare, men det är en investering som är väl värd att göra. Du kan vara säker på att dina anställda kommer bli betydligt mindre lojala mot dig om de vet att de affärer du gör utomlands inte sker med sjysta spelregler. Risken för skandaler är dessutom uppenbar, om det uppdagas att någon av de fabriker du anlitar inte arbetar med social hållbarhet. Detta är en typisk alternativkostnad- ditt rykte försämras och du tappar kunder vilket kan innebära en katastrof.

En sak många företag som börjar jobba aktivt med social hållbarhet märker är vilka outnyttjade resurser det finns i samhället. Och att det går att kapitalisera på dem om man bara är öppen för att tänka annorlunda. Vi människor tenderar att jobba mycket med spegeltänk, vita män rekryterar vita män. Genom att jobba annorlunda med rekrytering, som till exempel att jobba med anonymiserade ansökningar, kan ett helt nytt rekryteringsunderlag öppna sig. Utöver att du då får tillgång till deras marknadskunskap och kontaktnät, som mycket väl kan skilja sig från ditt, så finns det också gott om undersökningar som visar på att på en arbetsplats där det finns blandade bakgrunder så presterar man inte bara bättre. Man har också roligare på jobbet.

Konsumentens krav i centrum

Allt företagande handlar i slutändan om att tillfredsställa en kund på en marknad. Bakom var och en av dessa kunder finns en tänkande och kännande människa. Om vi ser på hur utvecklingen av olika märkningsmetoder (som till exempel Fairtrade) har utvecklats så är det uppenbart så att dessa människor bryr sig om andra människor. Det innebär att om du inte jobbar aktivt med social hållbarhet så kommer du ha svårare att sälja dina produkter. Detta gäller oavsett om du säljer business to business eller business to consumer. Att ha hållbarhetsmål med som ett utvärderingskriterie när man gör upphandlingar är något som bara blir vanligare och vanligare, och därmed en verklighet som den pigge företagaren måste anpassa sig till.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.