Category: Hållbarhet

Teknologins och digitaliseringens roll för hållbarhet

0 Comment

Till att börja med en definition av hållbarhet. I Bruntlandrapporten från 1987 beskrevs hållbarhet på följande sätt: “Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. En tidlös beskrivning som gäller än i dag och som bör vara ett riktmärke vid utveckling av all teknologi och IT-utveckling inom alla…

Företag som har utmärkt sig för sitt hållbarhetsarbete

0 Comment

Hållbarhetsarbete har under de senaste åren seglat upp som en av de allra viktigaste frågorna inom företagsvärlden. Allt fler företagsledare oroar sig över detta och utforskar hela tiden nya sätt som kan få verksamheten att bli mer hållbar. Detta gäller både internationellt och här i Sverige. Experter inom området förutspår också att dessa frågor enbart…

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.