Category: Social hållbarhet

Hållbarhetssatsningar såväl inom som utanför företagets väggar

0 Comment

Social hållbarhet är egentligen ett mått på hur väl ett samhälle fungerar. Folkhälsomyndigheten definierar ett socialt hållbart samhälle som ett som är jämställt och jämlikt, där alla medborgare har möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen, samt är friska och mår bra. I ett socialt hållbart samhälle respekteras människors lika värde och orättvisor förekommer inte. På…

Varför det lönar sig att satsa på social hållbarhet

0 Comment

Social hållbarhet är ett av de senaste modeorden som du som företagare, marknadsförare, inköpare eller säljare måste förhålla dig till. Det är ingen hemlighet att vår planet står inför ett antal utmaningar framöver. Det samma gäller i nästan ännu större grad för människan. Om vi ska överleva som art (planeten klarar sig oftast även om…

Social hållbarhet inom nöjesvärlden

0 Comment

Social hållbarhet inom nöjesvärlden Social hållbarhet, vad är egentligen det? Jo, det komplexa begreppet handlar i grund och botten om vår gemensamma framtid. Den sociala hållbarheten innebär en utveckling i vårt sociala samhälle som tillfredsställer dagens behov utan att egentligen äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det går lite hand i hand med…

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.